Een tijdje geleden waren er veel vragen in de Discord over de discounted cashflow methode. Wat is het en hoe kun je het gebruiken? Vanuit mijn werkachtergrond heb ik vaak gebruik moeten maken van deze methode en hoop ik met dit artikel wat meer helderheid te verschaffen.
 
Degene die met Simply werken kennen het blok share price vs fair value wel. In dit blok probeert Simply uit te rekenen wat de huidige waarde is van een bedrijf gebaseerd op de toekomstige kasstromen van een bedrijf en zet deze af tegen de huidige aandelenkoers om te bepalen of een aandeel over- of ondergewaardeerd is.
 
De DCF-methode wordt niet alleen gebruikt om de aandeelwaarde te bepalen maar wordt vaak ook gebruikt om te kijken of een overname en of investering door een bedrijf lonend is. Wanneer de uitkomst van de DCF-methode groter is dan de initiële investering is dit positief. Je houdt immers meer geld over in de toekomst dan dat je nu moet investeren.

boston bay blog dcf voorbeeld

Waarom is DCF populair?

Veel investeerders focussen zich op kasstromen aangezien ze cash gaan betalen voor de investering of overname dus zijn kasstromen als enige van belang om de waarde van het bedrijf te bepalen.
 
Simpel gezegd ga je met de DCF-methode uitrekenen wat de waarde van de toekomstige kasstromen zijn uitgedrukt in de waarde van vandaag waarbij je rekening houdt met de opportunity kosten. Liever heb je een euro vandaag op je bankrekening staan i.p.v. over een jaar. Waarom? Omdat er kosten zijn verbonden aan geld. Denk aan rente en inflatie. Momenteel voelen we allemaal de prijs van inflatie. Ray Dalio legde dit laatst ook heel simpel uit in een artikel op MarketWatch:
 
"Simply put, when interest rates rise, investors must increase the discount rate they use to determine the present value of future cash flows, or interest payments, tied to a given stock or bond. Since higher interest rates and inflation are essentially a tax on these future revenue streams, investors typically compensate by assigning a lower valuation.
 
When one makes an investment, one puts a lump-sum payment for future cash flows, then in order to say what they were worth, we take the present value and we use a discount rate. And that’s what makes all boats rise, and decline, together."

Rendementseis

Hoe bepaal je nu de kosten van het geld ofwel de discount rate? Het ligt eraan of je investeert met vreemd vermogen, eigen vermogen of een combinatie hiervan dan neem je het gewogen gemiddelde van de twee. 
 
Het bepalen van de rendementseis van het vreemd vermogen is heel gemakkelijk, dit is immers het rentepercentage dat je betaalt voor een lening. Als jij 100.000 euro leent tegen een rentepercentage van 5% dan is deze 5% de rendementseis van je vreemde vermogen. Omdat wij geen bedrijfsovername gaan doen en ik ervanuit ga dat iedereen met eigen geld belegd is het voor ons belangrijker om te focussen op de rendementseis van het eigen vermogen.
 
Bij het bepalen van de rendementseis op het eigen vermogen wordt vaak de rente op staatsobligaties als vertrekpunt genomen. Er wordt verondersteld dat dit rendement altijd kan worden behaald met een investering. Simply gebruikt hier als uitgangspunt de 5-jarige U.S. treasury yield als risk free premie. Deze yield was op 23 sep 2022 3,977% (Simply gaat nog uit van een oude yield die 1,9% bedraagt).
 
Omdat het beleggen in een beursgenoteerde onderneming een stuk risico met zich meebrengt is daarom een hoger rendement vereist. Er komt nog een extra premie bovenop de 5-jarige U.S. treasury yield. Gemiddeld genomen ligt deze voor aandelen op 5%. Dit leidt tot een totale rendementseis van 3,98% + 5% = 8,98%. Simply zelf gaat uit van 4,2% als risk premium van de S&P 500 en doet dit keer de Bèta van een bedrijf omdat ieder bedrijf zijn eigen risicoprofiel heeft.

Voorbeeld

Genoeg theorie laten we er een rekenvoorbeeld bij pakken. Stel je koopt een aandeel van bedrijf X voor 120 euro vandaag. Je verwacht in het eerste jaar dat er een cashflow wordt gegenereerd van 30 euro en deze stijgt ieder jaar met 5 euro voor de komende 5 jaar. De totale cashflow voor de komende 5 jaar is in totaal: 30 + 35 + 40 + 45 + 50 = 200 euro. Goeie deal zou je denken 200 – 120 = 80 euro meerwaarde. 
 
Wat we nu vergeten zijn is de toekomstige kasstroom uit te rekenen in de waarde van vandaag. De echte waarde van de toekomstige kasstromen is:
 
Voor jaar 1:     30 / 1,0898 =               27,53 eindwaarde
Voor jaar 2:     35 / 1,0898 =               32,12
                        32,12 / 1,0898 =          29,47 eindwaarde
Voor Jaar 3:    40 / 1,0898 =               36,70
                        36,70 / 1,0898 =          33,68
                        33,68 / 1,0898 =          30,90 eindwaarde
Voor Jaar 4:    45 / 1,0898 =               41,29
                        41,29 / 1,0898 =          37,89
                        37,89 / 1,0898 =          34,77
                        34,77 / 1,0898 =          31,90 eindwaarde
Voor jaar 5:    50 /1,0898 =                45,88
                        45,88 / 1,0898 =          42,10
                        42,10 / 1,0898 =          38,63
                        38,63 / 1,0898 =          35,45
                        35,45 / 1,0898 =          32,53 eindwaarde
 
Of simpel geschreven als:
 
 
De echte meerwaarde is 152,33 – 120 = 32,33 euro. Nog steeds een goede deal maar biedt wel een stuk minder waarde dan op het eerste gezicht.

Conclusie

Is de DCF-methode een goede methode om de aandeelwaarde te bepalen?
 
Voordelen:
  • De methode is toekomstgericht. Als investeerder ben je geïnteresseerd in de toekomst en niet het verleden.
  • De DCF-methode werkt met geldstromen en niet met boekhoudkundige winsten.
 
Nadelen:
  • Er wordt gewerkt met toekomstige kasstromen en de toekomst voorspellen is altijd lastig.
  • Je gaat uit van een eeuwigdurende onderneming terwijl de economische dynamiek kan veranderen. 
  • De risico’s van een bedrijf kunnen veranderen en daarmee de rendementseis.
 
Voor het bepalen of je een aandeel moet kopen kijk ik zelf persoonlijk liever naar andere ratio’s en doe ik meer kwalitatief onderzoek. Het is mooi meegenomen als de DCF-waarde positief is maar het is voor mij nooit een doorslaggevende factor om een aandeel te kopen of te verkopen.
 
Naar mijn mening is de DCF-methode beter geschikt voor een bedrijfsovername of een investering uit te rekenen, waarbij deze waarde ook niet heilig is. Ik heb vaak genoeg gezien dat een EBITA multiple, DCF-waarde en andere berekeningen positief waren maar dat een fusie of overname misloopt door te verschillende bedrijfsculturen of veranderende economische omstandigheden.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.