Algemene voorwaarden.
Maar dan helder en eenvoudig.

Geen moeilijke zinnen, geen onzinnige artikelen en geen gedoe. Onze voorwaarden gaan uit van gezond verstand en een goede intentie. Doen we dat samen, dan komen we een heel eind.

Algemene voorwaarden in 11 punten

Wij zijn Boston Bay Bulls. Jij bent een member of een cursist. Onze algemene voorwaarden zijn kort en in eenvoudige taal omdat wij er redelijkerwijs van uitgaan dat jij je zult gedragen als een verantwoord persoon die alles zal doen dat nodig is om (onvoorziene) schade te voorkomen.

 1. Niemand binnen Boston Bay Bulls is een beleggingsadviseur met een licentie. Dat betekent dat alle info die wij delen op ieder platform, op persoonlijke titel is en nooit als beleggingsadvies mag worden gezien. Je dient altijd zelf onderzoek te doen voordat een investering wordt gedaan.
 2. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de investeringen die jij doet. Niet voor de investeringen die winst opleveren en ook niet voor de investeringen die verlies maken.
 3. Een membership heeft, na het verstrijken van de 7 dagen proefperiode, altijd een looptijd van een jaar. Voor het einde van het eerste jaar ontvang je een email waarin we je laten weten dat je membership, zonder tegenbericht, verlengt zal worden. We verlengen dus nooit stilzwijgend. Een verlengd membership is altijd voor de duur van een jaar en we sturen je ieder jaar opnieuw tijdig een bericht.
 4. Opzeggen kan via www.bostonbaybulls.com/opzeggen-bulls-membership
 5. Betalen doe je bij aanvang van het membership via Plug & Pay (Mollie) en kan op verschillende manieren. Automatische afschrijvingen gaan ook via Plug & Pay (Mollie). Wanneer een afschrijving mislukt, dan ontvang je een herinnering. Vervolgens heb je 7 dagen om de betaling handmatig te verzorgen door een overschrijving te doen op de rekening van Boston Bay Bulls. Lukt dit niet? Dan volgt een tweede herinnering. Wanneer de betaling na de tweede periode van 7 dagen niet is gedaan, zullen we de vordering overdragen aan het incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor jouw rekening.
 6. We slaan je persoonsgegevens niet op. Wel registreren we cookies bij het bezoeken van de website. Eventuele data wordt alleen gebruikt voor eigen (marketing)doeleinden.
 7. Het is niet toegestaan om informatie uit de community te delen, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren met anderen buiten de community. Simpel gezegd; niets uit de Discord en niets uit de Bulls portal mag worden gedeeld buiten deze kanalen.
 8. Doe je dit wel? Dan zullen we zonder tussenkomst van een rechter een forfaitaire schadevergoeding van €10.000 per gebeurtenis eisen. Als blijkt dat de schade hoger is dan €10.000 dan zullen we dat hogere bedrag via de rechter terug eisen.
 9. In geval van een geschil tussen ons en jou, dan zal de rechtbank in Lelystad oordelen naar Nederlands recht.
 10. We houden het recht om je uit de community te verwijderen, zonder je daarvan eerst op de hoogte te stellen.
 11. Het is verboden om tijdens trainingen van Boston Bay Bulls schermopnames te maken. Ook niet voor eigen gebruik. Wanneer dit wel gebeurt treedt punt 8 in werking.